Πολιτική Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Ο δικτυακός τόπος συλλέγει προσωπικά στοιχεία όπως: Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), κλπ.

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του δικτυακού τόπου ή να χρησιμοποιήσει τις φόρμες επικοινωνίας, εγγραφής, κλπ, συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον δικτυακό τόπο.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997 όπως αυτός σήμερα ισχύει, Π.δ. 207/1998, Π.δ. 79/2000 και αρ. 8 Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).

Χρήση δεδομένων

Ο δικτυακός τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με την ιστοσελίδα να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του προσωπικού του αρχείου.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας συμφωνείτε ότι διατηρούμε το δικαίωμα διανομής των προσωπικών στοιχείων σας σε τρίτους (μεσίτες), όταν μας τα παρέχετε για το σκοπό αναζήτησης ακινήτου.
Σε κάθε άλλη περίπτωση τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Ασφάλεια πληροφοριών

Λαμβάνουμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουμε τα δεδομένα που καταχωρούνται στην ιστοσελίδα από οποιαδήποτε παράνομη δράση και αποκάλυψη.
Δεν μπορούμε όμως να προσφέρουμε εγγυήσεις ότι οι λειτουργίες ή το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν θα παρουσιάσουν διακοπές ή σφάλματα, και κατά συνέπεια να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων.

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας.
Στην περίπτωση των υπερσυνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.