ΔΩΡΕΑΝ πακέτο για Ιδιώτες

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ σε αυτό το συνδρομητικό πακέτο και καταχωρίστε μέχρι και 5 αγγελίες στην ιστοσελίδα του Spitis.gr.

  • Το πακέτο προορίζεται για του Ιδιώτες της ιστοσελίδας μας.
  • Οι αγγελίες είναι απλές καταχωρίσεις και δεν φέρουν την ένδειξη "Προτεινόμενο".
  • Απεριόριστη διάρκεια.
  • Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός αγγελιών: Πέντε (5).
  • Ο αριθμός των αγγελιών είναι αθροιστικός. Αν φτάσετε στο μέγιστο όριο αγγελιών ή και πρίν από αυτό, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία μιας υπάρχουσας χωρίς να την διαγράψετε.
Διάρκεια: Διάρκεια
Τιμή: Δωρεάν