Ανάθεση Ακινήτου σε Μεσίτες

Στοιχεία ακινήτου:
Στοιχεία επικοινωνίας:

Σημείωση:

Σας ενημερώνουμε ότι η αίτηση ανάθεσης δεν αποτελεί νομικό έγγραφο ή διαδικασία. Πρόκειται απλά για μία πρώτη επικοινωνία πιθανής συνεργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη και μεσιτικού γραφείου. Η έναρξη οποιασδήποτε σχετικής συνεργασίας πραγματοποιείται κατόπιν αμφίπλευρης συμφωνίας και το Spitis.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την υλοποίηση της διαδικασίας.