Συνδρομητικά πακέτα

Δωρεάν τρίμηνο συνδρομητικό πακέτο για την καταχώρηση μέχρι και εκατό (100) απλών αγγελιών για τους μεσίτες του Spitis.gr.

Εξάμηνο συνδρομητικό πακέτο για τους μεσίτες τους spitis.gr για την καταχώρηση μέχρι και είκοσι (20) προτεινόμενων αγγελιών, 1000 απλών, την προβολή του λογότυπου & μιας επιλεγμένης αγγελίας στην αρχική σελίδα.

Κόστος: 20 € (με ΦΠΑ)

Εξάμηνο συνδρομητικό πακέτο για την καταχώρηση μέχρι και σαράντα (40) προτεινόμενων αγγελιών για τους μεσίτες του Spitis.gr.

Κόστος: 40 € (με ΦΠΑ)

Εξάμηνο συνδρομητικό πακέτο για την καταχώρηση μέχρι και εκατό (100) προτεινόμενων αγγελιών για τους μεσίτες του Spitis.gr.

Κόστος: 80 € (με ΦΠΑ)

Μηνιαίο συνδρομητικό πακέτο για προβολή μιας επιλεγμένης αγγελίας στην αρχική σελίδα, σε μια από τις 12 διαθέσιμες θέσεις, για τους μεσίτες του Spitis.gr.

Κόστος: 5 € / μήνα (με ΦΠΑ)

Εξάμηνο συνδρομητικό πακέτο για προβολή μέσω διαφημιστικών banners στην δεξιά στήλη της ιστοσελίδας (προτεινόμενοι συνεργάτες) για τους μεσίτες του Spitis.gr.

Κόστος: 50 € / εξάμηνο (με ΦΠΑ)

Εξάμηνο συνδρομητικό πακέτο για προβολή μέσω διαφημιστικών banners πάνω από το υποσέλιδο για τους μεσίτες του Spitis.gr.

Κόστος: 25 € / εξάμηνο (με ΦΠΑ)

Παρέχεται σε συνδυασμό με το All inclusive πακέτο για την καταχώρηση 1000 απλών αγγελιών (μη προτεινόμενες).